تماس با آموزشگاه شهر ي ار
: آدرس مشهد - خيابان مطهري جنوبي نبش سيزده - پلاک 143 آموزشگاه شهريار : تلفن 0511-7285662 : ايميل info@spti.ir shahriar.academy@yahoo.com : وب سايت www.spti.ir
کماکان ما حسن شهرت و اعتماد مردم را يک ابزار و اصلي ترين سرمايه براي خود مي دانيم و در صدد آن هستيم که به خوبي از آن حفاظت کنيم . امروزه فراگيري مهارتهای فنی و حرفه ای يکي از ضروريات زندگي شده است و شاهد هستيم اين علوم عملاْ‌ با زندگي و کار افراد جامعه ، عجين گشته است . مديريت آموزشکاه شهر يار افتخار دارد بعنوان يکي از پيشگامان فعال آموزش ، امکان فراگيري علوم کاربردي را براي کليه علاقه مندان فراهم آورد. اين مرکز بعنوان يکي از معتبرترين واحدهاي آموزشي ، ارتقاء دانش فني علاقه مندان محترم را همواره بر دوش خود احساس کرده و تا کنون دوره هاي متعددي براي اقشار مختلف جامعه برگزار نموده است .
آموزشگاه شهریار - مشهد - دوره آموزش تعمیر تلفن همراه - دوره تعمیرات تخصصی موبایل - دوره سخت افزار کامپیوتر - دوره مهارتهای هفت گانه ICDL - دوره کارور PLC کنترلر برق صنعتی - دوره های کامپیوتر - دوره آموزش حسابداری با نرم افزار - حسابداری عمومی مقدماتی و تکمیلی - دوره اتوکد - کلاس دوره فتوشاپ - ارائه مهارت های دیپلم تحصیلی کاردانش در رشته های کامپیوتر، حسابداری و امور اداری کار و دانش - دوره های رباتیک با استاندارد فنی و حرفه ای شامل مبانی رباتیک - سخت افزار رباتیک - میکرو کنترلرها در رباتیک - کلیه دوره ها با ارائه گواهینامه معتبر بین المللی از سازمان فنی و حرفه ای کشور میباشد آموزشگاه فنی و حرفه ای شهریار - دوره های فنی و حرفه ای - دوره برنامه نویسی مقدماتی و پیشرفته - دوره کاربر رایانه - دوره کاربر نرم افزار اداری - شهر مشهد آموزشگاه شهریار - مشهد - دوره آموزش تعمیر تلفن همراه - دوره تعمیرات تخصصی موبایل - دوره سخت افزار کامپیوتر - دوره مهارتهای هفت گانه ICDL - دوره کارور PLC کنترلر برق صنعتی - دوره های کامپیوتر - دوره آموزش حسابداری با نرم افزار - حسابداری عمومی مقدماتی و تکمیلی - دوره اتوکد - کلاس دوره فتوشاپ - ارائه مهارت های دیپلم تحصیلی کاردانش در رشته های کامپیوتر، حسابداری و امور اداری کار و دانش - دوره های رباتیک با استاندارد فنی و حرفه ای شامل مبانی رباتیک - سخت افزار رباتیک - میکرو کنترلرها در رباتیک - کلیه دوره ها با ارائه گواهینامه معتبر بین المللی از سازمان فنی و حرفه ای کشور میباشد آموزشگاه فنی و حرفه ای شهریار - دوره های فنی و حرفه ای - دوره برنامه نویسی مقدماتی و پیشرفته - دوره کاربر رایانه - دوره کاربر نرم افزار اداری - شهر مشهد آموزشگاه شهریار - مشهد - دوره آموزش تعمیر تلفن همراه - دوره تعمیرات تخصصی موبایل - دوره سخت افزار کامپیوتر - دوره مهارتهای هفت گانه ICDL - دوره کارور PLC کنترلر برق صنعتی - دوره های کامپیوتر - دوره آموزش حسابداری با نرم افزار - حسابداری عمومی مقدماتی و تکمیلی - دوره اتوکد - کلاس دوره فتوشاپ - ارائه مهارت های دیپلم تحصیلی کاردانش در رشته های کامپیوتر، حسابداری و امور اداری کار و دانش - دوره های رباتیک با استاندارد فنی و حرفه ای شامل مبانی رباتیک - سخت افزار رباتیک - میکرو کنترلرها در رباتیک - کلیه دوره ها با ارائه گواهینامه معتبر بین المللی از سازمان فنی و حرفه ای کشور میباشد آموزشگاه فنی و حرفه ای شهریار - دوره های فنی و حرفه ای - دوره برنامه نویسی مقدماتی و پیشرفته - دوره کاربر رایانه - دوره کاربر نرم افزار اداری - شهر مشهد آموزشگاه شهریار - مشهد - دوره آموزش تعمیر تلفن همراه - دوره تعمیرات تخصصی موبایل - دوره سخت افزار کامپیوتر - دوره مهارتهای هفت گانه ICDL - دوره کارور PLC کنترلر برق صنعتی - دوره های کامپیوتر - دوره آموزش حسابداری با نرم افزار - حسابداری عمومی مقدماتی و تکمیلی - دوره اتوکد - کلاس دوره فتوشاپ - ارائه مهارت های دیپلم تحصیلی کاردانش در رشته های کامپیوتر، حسابداری و امور اداری کار و دانش - دوره های رباتیک با استاندارد فنی و حرفه ای شامل مبانی رباتیک - سخت افزار رباتیک - میکرو کنترلرها در رباتیک - کلیه دوره ها با ارائه گواهینامه معتبر بین المللی از سازمان فنی و حرفه ای کشور میباشد آموزشگاه فنی و حرفه ای شهریار - دوره های فنی و حرفه ای - دوره برنامه نویسی مقدماتی و پیشرفته - دوره کاربر رایانه - دوره کاربر نرم افزار اداری - شهر مشهد mashhad amoozeshgah computer shahriar. amoozeshgah mobile shahriyar . amoozeshgah plc shahriyar
Home Aboutآموزشگاه شهريار
Contact Services Know-howبا پروانه تاسيس از سازمان فني و حرفه اي وابسته به وزارت کار و امور اجتماعي
Copyright 2009
About - Conditions - Contacts